Provincie Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Bergen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Castricum, Den Helder, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harenkarspel, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hilversum,  Hollands Kroon, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Laren, Medemblik, Muiden, Naarden, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, Zijpe.

Ontwikkelingen in de provincie Noord-Holland
De komende jaren komen veel agrarische bedrijfsgebouwen vrij doordat agrarische bedrijven stoppen. Dat kan leiden tot leegstand, verval en verpaupering van het landelijk gebied. Om de verrommeling van het platteland tegen te gaan, heeft de Provincie Noord-Holland de Ruimte voor Ruimte regeling opgesteld. De regeling Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Particulieren krijgen de kans, ter compensatie voor het slopen van storende of niet passende bebouwing in het landschap, een of meerdere nieuwe woonkavels realiseren. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. De compenserende woningbouw dient bij voorkeur plaats te vinden in of tegen bestaand bebouwd gebied. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, kan compenserende woningbouw ook plaatsvinden op de saneringslocatie. Particulieren krijgen via deze regeling  de kans om te bouwen in het buitengebied, op locaties waar bouwen normaal gesproken niet wordt toegestaan.

De regie voor de uitvoering van de regeling ligt bij de gemeenten. De initiatiefnemer of adviseur dient de aanvraag dan ook  in  bij de gemeente. De provincie heeft een kaderstellende rol en levert expertise aan gemeenten via het provinciale Ruimte voor Ruimte loket.

Om de bestemming te kunnen wijzigen dient er een beeldkwaliteitsplan opgesteld te worden. Hierin moet rekening gehouden worden met de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en zijn omgeving. De provincie omschrijft ruimtelijke kwaliteit aan de hand van kernkwaliteiten van het landschap. Deze kernkwaliteiten zijn ingedeeld in drie lagen; de ondergrond (aardkundige waarden, archeologische waarden en tijdsdiepte), het landschap ofwel landschaps-DNA (cultuurhistorische objecten, historische structuurlijnen, openheid, stilte en duisternis) en de occupatie ofwel het dorps-DNA.

Randvoorwaarden Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland:
Er mogen niet meer woningen worden teruggebouwd dan noodzakelijk is om de sloop van de storende bebouwing of functies te kunnen realiseren. Door middel van een exploitatieopzet moet blijken hoeveel compensatiewoningen nodig zijn. Het positieve saldo van de exploitatieopzet mag maximaal 5% van de totale kosten zijn.

Er dient een vermindering te zijn van het bebouwde oppervlak  door een  netto‐afname  van  bebouwing. Het gaat daarbij om een vermindering van zowel oppervlakte (in m2), als volume (in m3).

De ruimtelijke kwaliteit dient verbeterd te worden door de sanering van de storende bebouwing en het ruimtelijk in passen van de nieuwe woningbouw in de omgeving.
Door de nieuwe woningbouw mag geen belemmering ontstaan in de bedrijfsvoering van omliggende agrarische bedrijven.

ErvenConsulenten.nl kan u  begeleiden in een ‘Ruimte voor Ruimte project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven.

Woont u in de provincie Noord-Holland, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?

Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

   

  1 Comment so far

  Frans LatjesPosted on2:23 pm - Dec 4, 2023

  Geachte heer, mevrouw,

  Via ruimtelijke plannen vernamen we een bestemmingsplanwijziging op het perceel Doggersvaart 2-4 te Den Helder. Een in onze ogen mooie invulling van het gebied aldaar. Onze familie bezit het perceel aan Doggersvaart 8B-8C. Op dit perceel staan een drietal oude vervallen schuren. Wi zouden dit terrein ook graag herinrichten waarbij de bestaande woning gehandhaafd blijft en 1 of 2 woningen met loods worden gerealiseerd. Welke hulp zou u ons kunnen bieden? We horen het graag.

  Frans LatjesGraag uw reactie

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.