Provincie Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland kunnen wij u ondersteunen in de volgende gemeenten:
Alblasserdam, Albrandswaard, Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Den Haag, Dirksland, Dordrecht, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Gouda, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Hillegom,  Kaag en Braassem, Katwijk, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg,  Liesveld, Lisse, Maassluis, Middelharnis, Midden-Delfland, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp,  Ridderkerk,  Rijnwoude, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Teylingen,Vlaardingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zederik, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas, Zwijndrecht.

Ontwikkeling in de provincie Zuid-Holland
De komende jaren zullen vele agrarische bedrijven stoppen. De vraag is hoe we omgaan met de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en met de gebouwen van al eerder gestopte bedrijven. Deze vraag is ook actueel bij niet-agrarische bebouwing die vrijkomt als gevolg van bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing. De ervenconsulenten helpen u hier graag verder bij.

Ruimte voor ruimte beleid Zuid Holland
De regeling ‘Ruimte voor Ruimte in Zuid-Holland’ draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De nieuwe regeling beoogt de sloop van voormalige agrarische, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw te bevorderen. Waar in andere provincies de regeling Ruimte voor Ruimte vooral is gericht op herstructurering van de intensieve veehouderij, heeft de regeling in Zuid-Holland een veel bredere strekking. Hier gaat het vooral om bedrijfsgebouwen van al eerder gestopte agrarische of niet-agrarische bedrijven en kassen buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw. Deze bouwwerken beperken de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijke gebied. In ruil voor het slopen van kassen of gebouwen mogen onder voorwaarden één of meer compensatiewoningen worden gebouwd, op passende locaties.
Er moet sprake zijn van duurzame kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat de bestaande bouwmogelijkheden moeten worden wegbestemd, zodat de gesloopte bebouwing niet opnieuw kan worden opgericht. Bij agrarische bedrijven moet sprake zijn van bedrijfsbeëindiging. Glastuinbouwbedrijven kunnen worden voortgezet als ‘gewoon’ agrarisch bedrijf, mits de mogelijkheden voor kassenbouw worden wegbestemd. De regeling is ook van toepassing op de sanering van sierteelt. Het gaat daarbij om de teelt zelf. Voor de sanering van de bijbehorende bebouwing en kassen gelden de gebruikelijke voorwaarden. De compensatiewoning kan worden gebouwd op het perceel van de te slopen bebouwing of in de directe nabijheid daarvan. Ook is het mogelijk de compensatiewoning te bouwen op een locatie aansluitend op een bestaande bebouwingsstructuur, bijvoorbeeld in een bebouwingslint of bij een buurtschap.

Voor het toepassen van het ruimte voor ruimte beleid gelden de volgende voorwaarden:
• De ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt duurzaam verbeterd
• Voor de sloop of sanering op één of meerdere percelen van iedere 1.000 m2 gebouwen, iedere 5.000 m2 kassen of iedere 2,25 ha boom- en sierteelt, mag één compensatiewoning worden gebouwd
• Als er onvoldoende te saneren bebouwing op één perceel aanwezig is, moet op meerdere percelen gesloopt worden
• Het aantal compensatiewoningen bedraagt maximaal drie
• De nieuwe woningen brengen uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen met zich mee voor de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven
• De te slopen gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2007
• De te slopen kassen zijn gelegen buiten de concentratiegebieden voor de glastuinbouw (met uitzondering van De transformatiegebieden)
• De te saneren sierteeltpercelen zijn gelegen buiten de boom- en sierteeltgebieden

In afwijking van de saneringsnorm, is ook een combinatie van fysieke sanering en een financiële bijdrage mogelijk onder de volgende aanvullende voorwaarden:
• Als ondergrens geldt dat minimaal 50% fysieke sanering moet plaatsvinden (dus ten minste 500 m2 gebouwen of 2500 m2 kassen).
• Voor het resterende oppervlak wordt een bijdrage ter grootte van de ontbrekende m2 x een normbedrag gestort in het (inter)gemeentelijke fonds. Het fonds wordt benut om elders alsnog bebouwing, verharding en dergelijke te saneren.
• Provinciale Staten hebben een regeling financiële compensatie vastgesteld en op basis daarvan is een (inter)gemeentelijk fonds ingesteld;
• De financiële compensatie wordt slechts ingezet om het aantal woningen naar boven af te ronden op het eerstvolgende hele getal;

Vrijkomende agrarische bebouwing
Hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing is mogelijk voor functies die geen belemmeringen met zich meebrengen voor de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven en die weinig verkeer aantrekken. Daarbij kan gedacht worden aan een woonfunctie, een zorgfunctie of een lichte bedrijfsfunctie. De nieuwe functie moet gehuisvest worden binnen de bestaande bebouwing. Indien sprake is van een zorgfunctie is herbouw en in beperkte mate uitbreiding van de bebouwing toegestaan binnen het voormalige agrarische bouwperceel. Het is aan de gemeente om te bepalen hoeveel nieuwbouw voor de zorgfunctie redelijk is.

Voor het realiseren van niet-agrarische functies (waaronder woningen) in vrijkomende agrarische bebouwing, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De nieuwe functie brengt uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen met zich mee voor de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven
• De nieuwe functie heeft niet meer dan een potentieel geringe verkeersaantrekkende werking
• De nieuwe functie wordt gehuisvest in de bestaande bebouwing (uitgezonderd in kassen)
• Indien sprake is van een zorgfunctie is gehele of gedeeltelijke herbouw en beperkte uitbreiding van de bebouwing binnen het voormalige bouwperceel toegestaan
• Bedrijfsfuncties worden beperkt tot de categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten of categorie 3 als de activiteit voor wat betreft aard en schaal is gelijk te stellen aan categorie 2.
(Bronnen:  Nota ruimte voor ruimte Zuid-Holland, versie 2005/ Visie op Zuid-Holland,Verordening Ruimte, concept Actualisering 2011, vastgesteld 11 januari 2012)

ErvenConsulenten.nl kan u  begeleiden in een ‘Ruimte voor Ruimte project’ of ‘VAB project’. Daarnaast maken wij ook concrete inrichtingsplannen voor erven.

Woont u in de provincie Zuid-Holland, binnen een van de bovenstaande gemeenten en wilt u vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden voor een specifiek erf?
Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact via de contactpagina of via onderstaand formulier.

  Uw naam

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen en vraag te beantwoorden.

  captcha

   

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.