Principeverzoek

Het principeverzoek is de eerste stap in de ambtelijke toetsing van de haalbaarheid van uw initiatief. Als initiatiefnemer bent u benieuwd naar de haalbaarheid van het voorgenomen initiatief. Om dit te kunnen achterhalen kunnen we voor u een principeverzoek opstellen.

Dit verzoek , ook wel conceptaanvraag, adviesaanvraag of vooraanvraag genoemd, gaat vaak samen met een eerste overleg bij de gemeente. Het principeverzoek koppelen we bijna altijd aan een eerste haalbaarheidsstudie. Lees hier meer over het opstellen van een haalbaarheidsstudie voor uw initiatief.

Omdat het bestemmingsplan van een plangebied de enige direct bindende wet van Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) is, is de gemeente hierin het bevoegd gezag. Het principeverzoek wordt daarom ingediend bij de desbetreffende gemeente waarin het voorgenomen project ligt. Het principeverzoek is nog geen vergunningaanvraag en heeft daarmee ook geen juridische status.

Als er vanuit het principeverzoek ‘groen licht’ is, dan ziet de gemeente het voorgenomen initiatief als kansrijk, waarna de planologische procedures ingezet kunnen worden om tot een vrijstelling of herziening van geldend bestemmingsplan te komen.

In de vervolgfase volgt een uitwerking van het plan, bijvoorbeeld in een uitgewerkt landschapsplan of beeldkwaliteitsplan. In de veel gevallen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk met daarbij eventueel noodzakelijke onderzoeken.