Voorbeelden

Enkele voorbeelden van projecten waar de ErvenConsulenten.nl bij betrokken zijn:

Nieuw op de website:
De herontwikkeling Broekerwerf, een nieuwe impuls voor een vervallen haven, lees hier verder over dit plan.

Inrichtingsplan erf & voorbeelden
Boerenerven krijgen veelal een andere functie. Ook de inrichting van het erf verandert mee. ErvenConsulenten.nl geeft u advies over op welke wijze u het erf aan kunt laten sluiten bij de nieuwe functie en het karakter van de omgeving. Lees verder….

Ruimte voor ruimte & voorbeelden
Voor zowel makelaars, particulieren als projectontwikkelaars, maken wij plannen op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling. De beleidsregel Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en de sloop van storende of niet passende bebouwing in het landschap. Om de kosten van de sloop en sanering te dekken, mag de aanvrager als tegenprestatie nieuwe bouwkavels realiseren. Lees verder….

Nieuw landgoed & voorbeelden
Steeds meer particuliere initiatiefnemers gaan aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw landgoed. In veel gevallen worden landgoederen ingezet in combinatie met ruimte voor ruimte projecten, waarbij er ongewenste functies verdwijnen. Bijvoorbeeld een nieuw landgoed in combinatie met sloop van agrarische stallen die hun functie hebben verloren. Lees verder….