Ruimte voor ruimte

Ruimte voor ruimte
In Overijssel spreken we hierbij van een Rood voor Rood Regeling.  In sommige gemeenten wordt ook wel gesproken over de VAB regeling (Vrijkomende Agrarische Bebouwing). Voor zowel makelaars, particulieren als projectontwikkelaars maken wij plannen op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling. De beleidsregel Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door bestemmingswijzigingen en de sloop van storende of niet passende bebouwing in het landschap. Om de kosten van de sloop en sanering te dekken, mag de aanvrager als tegenprestatie nieuwe bouwkavels realiseren. De nieuwe kavels moeten landschappelijk ingepast worden.
De ervenconsultenten kunnen dit gehele traject begeleiden en advies geven. Als eerste stap kan er een beoordeling gemaakt worden of de locatie geschikt is om gebruik te maken van de beleidsregel. Indien de locatie geschikt is, wordt er een plan gemaakt. Wij stellen een beeldkwaliteitsplan op, vaak in samenwerking met een makelaar die zorg draagt voor een exploitatieopzet. In het beeldkwaliteitsplan worden duidelijke keuzes gemaakt om een hoogwaardige ontwikkeling van het plangebied te waarborgen.

ErvenConsulenten.nl Project voorbeelden
-Broek op Langedijk, gemeente Langedijk, Noord-Holland
Begeleiding en planvorming van verouderde havenloods naar kleinschalig woongebied met vrije kavels, zie hier voor meer informatie.
– Nunspeet, gemeente Nunspeet, Gelderland:
Begeleiding van omvorming agrarisch erf naar nieuw woonerf, ontwerp inrichting nieuwe indeling.
– Hoge Enk, gemeente Elburg, Gelderland:
Begeleiding van omvorming agrarisch erf naar nieuw woonerf, ontwerp inrichting nieuwe indeling.
– Sevenum, gemeente Horst, Limburg:
Studie naar ruimte voor ruimte mogelijkheden herstructurering.
– Oostkanaaldijk, Loenen aan de Vecht , Utrecht:
Totaal plan voor herstructurering van agrarisch bedrijf naar nieuwe woonlocatie met 4 nieuwe woningen.
– Amerongen, gemeente Amerongen, Utrecht:
Advisering ruimtelijke kwaliteit en ontwerp inrichting nieuw woonerf.
– Bosch en Duin, gemeente Zeist, Utrecht:
Advisering R.O. traject bij sloop agrarisch bebouwing, opstellen ruimtelijke onderbouwing, vervaardigen van nieuw ontwerp.
– Noordeinde, gemeente Waddinxveen, Zuid-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, ruimte-massa studie voor transformatie van veehouderijbedrijf naar woonkavels.
– ’t Veld, gemeente Niedorp, Noord-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, beoordelen bestaande situatie storende bebouwing, opstellen beeldkwaliteitsplan, transformatie van glastuinbouw naar woonkavels met boomgaard.
– Akersloot, gemeente Castricum, Noord-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, opstellen beeldkwaliteitsplan, transformatie van glastuinbouw naar woonkavels.
– Gemeente Harenkarspel, Noord-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, opstellen beeldkwaliteitsplan, transformatie van glastuinbouw naar woonkavels.
– De Kwakel, Gemeente Uithoorn, Noord-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, opstellen beeldkwaliteitsplan, transformatie van glastuinbouw naar woonkavels.
– Gemeente Zijpe, Noord-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, opstellen beeldkwaliteitsplan, transformatie van veehouderijbedrijf naar woonkavels
– Oudendijk, gemeente Koggenland, Noord-Holland:
Advisering ruimtelijke kwaliteit, beoordelen bestaande situatie storende bebouwing, opstellen beeldkwaliteitsplan, transformatie van glastuinbouw naar woonkavels.

Bij een kennismaking kunnen wij u meer laten zien van bovenstaande projecten.
Enkele impressies van projecten, bv. Ruimte voor Ruimte project oude situatie

Nieuwe situering