Herontwikkeling Broekerwerf

Bestaande situatie

Het plangebied ligt aan de zuidzijde van het dorp Broek op Langedijk, aan het kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn. Het plangebied bestaat uit een jachthaven, bedrijfsloods, bedrijfswoning, grotendeels verhard terrein, sloten en een groenstrook langs de westelijke sloot. De sloten in het plangebied zijn begroeid met gras en niet jaarrond watervoerend. In de jachthaven en langs het kanaal is een harde oeverbeschoeiing van beton en damwandplaten aanwezig.

Achtergrond

Door verschillende omstandigheden zijn de werfactiviteiten in het plangebied in de loop der jaren drastisch teruggelopen. Door het bedrijfspand te slopen en er vervolgens kavels uit te geven voor woningbouw, bieden de initiatiefnemers een unieke kans aan doorstromers om onderhoudsvriendelijke kavels aan aantrekkelijk water te realiseren. Hiermee komt er ook definitief een einde aan overlast van vrachtwagens en hinderlijke verkeersopstoppingen.

Nieuwe situatie

Het team van ErvenConsulenten.nl heeft in samenwerking met de betrokken partijen een ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling naar een kleinschalige woningbouwlocatie met 10 unieke vrijstaande woningen. Hierbij blijft de bestaande bedrijfswoning aan de westzijde van het plangebied en het grootste deel van de bestaande waterpartij van de jachthaven behouden. Voor de nieuwe woningen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin zijn de richtlijnen voor de architectuur en het landschap opgenomen. Op basis daarvan is er een animatie gemaakt om inzicht te geven in de toekomstig voorgestelde invulling van het plangebied.