Nieuw landgoed

Nieuw landgoed

Steeds meer particuliere initiatiefnemers gaan aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw landgoed. In veel gevallen worden landgoederen ingezet in combinatie met ruimte voor ruimte projecten, waarbij er ongewenste functies verdwijnen (bijvoorbeeld een nieuw landgoed in combinatie met sloop van agrarische stallen die hun functie hebben verloren).

In het landelijk gebied is er een steeds grotere vraag naar ‘nieuwe natuur’ in de vorm van nieuw bos, wateropvang en natuurgronden. Nieuwe landgoederen kunnen hierbij in een belangrijke mate een extra kwaliteitsimpuls aan het landelijk gebied geven. Zo kunnen nieuwe landgoederen helpen bij het ontwikkelen en versterken van landschapsstructuren en waardevolle natuurgebieden. Daarnaast kunnen nieuwe landgoederen een meerwaarde vormen voor recreatie en daarbij recreatief medegebruik stimuleren.

Enkele ErvenConsulenten.nl projectvoorbeelden.
– Gemeente Geldermalsen, Gelderland:
Zorglandgoed met landschappelijke inpassing nieuw zorg erf.
– Gemeente Emmen, Drenthe:
Nieuw landgoed landschappelijke studie.
– Gemeente Houten, Utrecht:
Studie landgoed ontwikkelingsmogelijkheden bij agrarisch bedrijf.
– Gemeente Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland:
Nieuw landgoed inventarisatie quickscan in combinatie met functiewijziging opstallen.
– Gemeente Ouderkerk, Zuid-Holland:
Inrichtingsplan nieuw landgoed in combinatie met ruimte voor ruimte, transformatie van melkveehouderij naar landgoed.
– Gemeente Hilvarenbeek, Noord-Brabant:
Beeldkwaliteitsplan nieuwe zorglandgoed.

Bij een kennismaking kunnen wij u meer laten zien van o.a. bovenstaande projecten.