Kosten

Ervenconsulent kosten
Door heel Nederland kunnen wij u bijstaan bij de totale planvorming van uw erf, tuin of landgoed. Wij adviseren zowel boeren die willen stoppen, uitbreiden, of aan de slag willen met een functiewijziging, alsook burgers die een boerenerf bewonen.  Voor uw project brengen wij graag vrijblijvend een offerte uit, waarin de verschillende opties met daarbij de kosten uiteen zijn gezet.

Kennismaking
Ieder project begint met een gesprek met de initiatiefnemers op de planlocatie. Dit kan in iedere fase van het project zijn, maar door de ervenconsulenten in de beginfase bij het traject te betrekken, kan een betere afstemming tussen verschillende partijen gerealiseerd worden. Tijdens het locatiebezoek worden de wensen en eisen van de initiatiefnemer besproken.

Wij lichten toe welke stappen er gemaakt moeten worden om tot een totaalplan te komen voor de transformatie/ inrichting van uw erf. Dit eerste gesprek is vrijblijvend, op basis van het gesprek wordt een offerte op maat opgesteld.

Opstellen advies
Op basis van het eerste gesprek wordt een erfadvies opgesteld. Het advies maakt inzichtelijk welke ingrepen op het erf wenselijk zijn om de kwaliteiten op het erf te versterken of nieuwe kwaliteiten toe te voegen. ErvenConsulenten.nl beschikt over kennis van het landschap en doet onderzoek naar de specifieke kwaliteiten van het landschapstype en hoe het erf daar zich tot verhoudt. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheid van het erf en de gebouwen. Dit wordt gecombineerd met wensen en eisen opdrachtgever.
Afhankelijk van de wensen, kan het eerste advies variëren van een plankaart met beknopte omschrijving, tot een uitgebreid beeldkwaliteitsplan. Tussentijds vindt overleg met zowel initiatiefnemer als gemeente plaats.

Begeleiden bestemmingsplanprocedure
Indien de bestemming gewijzigd moet worden, kunnen wij deze gehele procedure begeleiden.
Een beeldkwaliteitsplan kan door ons opgesteld worden. Daarbij hebben wij een goed netwerk van specialisten. Indien wenselijk kunnen wij dit netwerk inschakelen en zo de gehele procedure zoveel mogelijk voor u uit handen nemen:
– Inschakelen makelaar/ rentmeester voor het opstellen van exploitatieopzet.
– Inschakelen architect voor maken bouwtekeningen.
– Inschakelen bureau voor opstellen bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken (ecologisch, geluid, etc).

Definitief ontwerp
Zodra de gehele procedure doorlopen is kunt u beginnen met de uitvoering. Wij kunnen voor u de benodigde tekeningen en omschrijvingen aanleveren: werktekeningen, uitzettekeningen, werkbeschrijving, technische details en profielen, hoeveelhedentekeningen en soortenlijsten, rioleringstekening, grondbalans.

Begeleiden aanleg/ uitvoering
Indien de opdrachtgever dat wenst, kunnen wij de uitvoering begeleiden. Wij vragen offertes op bij hoveniersbedrijven en houden tijdens de aanleg het ontwerp in de gaten.