Category Archive Ervenconsulenten

Record aantal agrarische bedrijven te koop

Record aantal agrarische bedrijven te koop

Het aantal agrarische bedrijven dat te koop staat, is zeer groot. In alle sectoren staat een recordaantal boeren bedrijven in de verkoop. Deze gegevens blijken uit de afgelopen dinsdag gepresenteerde jaarcijfers van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV).  De peildatum hierbij is 31 december 2011. Vooral de varkenshouderij en glastuinbouw hebben het moeilijk. In de intensieve veehouderij staan de meeste bedrijven te koop. Een kwart van de varkensbedrijven staat te koop, waarvan 8 procent verkocht is. De verkoop van varkens- en pluimveehouderijen staat nagenoeg stil, concludeert voorzitter van NVM A&L Arjan van der Waaij: ”Er is geen markt voor deze bedrijven. Alleen de gunstig gelegen bedrijven met een moderne uitrusting worden nog verkocht voor een redelijke prijs.”

De markt voor grondgebonden bedrijven is daarentegen wel in beweging. Melkveehouders en akkerbouwers die niet kunnen voldoen aan de toekomstige milieu- of rendementseisen zetten hun bedrijf te koop. ”Ook hier zie je dat de betere bedrijven wel degelijk hun marktwaarde behouden. Vooral melkveehouders die willen uitbreiden, zijn op zoek naar grond en stallen. Dat zorgt ervoor dat de grondprijs op niveau blijft”, aldus Van der Waaij. Oorzaak is de dalende vraag en het stijgende aanbod vanwege bedrijfsbeëindigingen.

Relatie tot de ErvenConsulenten.nl
Een toenemend aantal bedrijfsbeëindigingen bij boeren zal ook leiden tot meer functieveranderingen bij deze bedrijven in het algemeen. De ErvenConsulenten spelen hier als specialisten in het buitengebied op in en bieden hierbij advies en denken mee in mogelijkheden voor de initiatiefnemers. Daarnaast bieden de ErvenConsulenten voor ondernemers die willen uitbreiden met hun bedrijf ook advies ten aanzien van de landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijfsgebouwen.

Verder lezen over dit nieuws kan bij het Agrarisch Dagblad