Over ons

Over ErvenConsulenten.nl

ErvenConsulenten.nl is een initiatief van twee landschapsarchitectenbureaus; B4o en Studio Groenburg. Ze bundelen actief kennis en werken samen door heel Nederland. Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van functiewijzigingen van boerenerven in het landelijk gebied is er veel kennis aanwezig. Hierdoor is er enerzijds beleidskennis ten aanzien van gemeentelijke en provinciale regelingen voor o.a. ‘Ruimte voor Ruimte’, ‘VAB’ (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en Rood voor Groen constructies (zoals erftransformaties, maar ook nieuwe landgoederen). Anderzijds is er kennis om projecten concreet te vertalen naar inrichtingsplannen voor het erf.

ErvenConsulenten.nl adviseert particulieren en overheden bij de herstructurering van boerenerven. Wij geven advies, maken inrichtingsplannen en helpen bij het vormen van beleid. Waar nodig werken we hierbij samen met gemeenten, provincies, welstandorganisaties zoals het Gelders Genootschap, WZNH en overige betrokken instanties en partijen. Centraal staat het creëren van ruimtelijke kwaliteit en het levendig houden van het buitengebied om een aantrekkelijke duurzame leefomgeving te vormen.

Neem hier vrijblijvend contact op met de ervenconsulenten voor al uw vragen.