Author Archive Ervenconsulent

Steeds minder boerenbedrijven

Steeds minder boerenbedrijven

De afgelopen 15 jaar is het aantal boerenbedrijven  in Nederland met meer dan een derde gedaald.  Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er steeds meer agrarische bedrijven hun functie verliezen.
De  productie van boeren nam overigens wel flink toe, maar de inkomens van boeren en tuinders werden lager.  Dit blijkt uit onderzoek van  het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode van 1995 tot en met 2009 daalde het aantal boerenbedrijven met 36 procent tot 73.000. De resterende bedrijven zijn flink groter geworden. Een doorsnee bedrijf in 2009 had ruim 50 procent meer grond dan in 1995.  Mede door de daling van het agrarisch inkomen nam het belang van de land- en tuinbouw in de Nederlandse economie af. In 1995 was het aandeel van de land- en tuinbouw in het bruto binnenlands product (bbp) nog 3,2 procent. In 2009 was dat afgenomen tot 1,4 procent van het bbp.

Verder lezen in over dit nieuwsbericht kan hier 

 

Ervenconsulenten.nl online

Ervenconsulenten.nl online

Reeds voor vele jaren wordt er advies-, begeleiding-,  en ontwerpwerkzaamheden geleverd ten aanzien van boerenerven.  Nu zijn de mogelijkheden ook online te vinden onder de noemer Ervenconsulenten.nl
De ervenconsulenten staan gemeenten en particulieren bij met het inrichten van nieuwe erven. De ervenconsulenten hebben een achtergrond in de tuin- en landschapsarchitectuur en streven naar een sterke ruimtelijke kwaliteit. Hierbij  wordt advies gegeven, passend bij landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. Advies van de ervenconsulenten kan variëren in het geven van advies ten aanzien van de uitstraling van het erf en architectuur van de gebouwen, tot ruimtelijke inpassing van nieuwe bebouwing en concrete ontwerpen van een erf.  De kenmerken van het oude erf vormen de inspiratie voor inrichting van het nieuwe erf. Hierbij gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies.

Achtergrond
Boerenerven in Nederland veranderen in een hoog tempo. Per week stoppen er gemiddeld 3 boerenbedrijven. De functies op de erven veranderen. Boeren die wel doorgaan willen graag uitbreiden en krijgen onder andere te maken met landschappelijke inpassing van nieuwe schuren.  Boeren die stoppen kijken naar nieuwe functies voor bestaande boerenerven. Er is een grote vraag naar wonen in het buitengebied, maar de mogelijkheden om nieuw te bouwen zijn beperkt. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van nieuwe en bestaande erven. De veranderingen op het erf kunnen gebruikt worden om kwaliteiten van het erf te versterken.

Erven nieuws
Via de ervenconsulenten blijft u tevens via de nieuwspagina op de hoogte van actuele ontwikkelingen ten aanzien van boerenerven in het buitengebied.