Author Archive Ervenconsulent

Ervenconsulent door heel Nederland

Onze adviseurs geven praktisch advies en werken door heel Nederland aan erf en landschap

Bedrijfsuitbreiding, vrijkomende agrarische bebouwing, functiewijziging van erven, landschappelijke inpassingen en meer…

De ervenconsulent geeft voor elk type project advies op maat en werkt aan producten waarmee u verder komt

Voor particulieren, bedrijven, organisaties en overheden

Voor en in samenwerking met diverse opdrachtgevers zorgt het team van ErvenConsulenten voor een functionele praktische aanpak

Platteland verpaupert door leegstand

Op het platteland ontstaan steeds grotere problemen. Boeren zitten tot hun nek in de schulden en leegstand van onverkoopbare boerderijen zorgt voor toenemende criminaliteit.

Volgens Janus Scheepers, vicevoorzitter van ZLTO, de belangenvereniging van boeren in Brabant en Zeeland, zijn de problemen in de meer afgelegen gebieden het grootst. ‘Boerderijen die in een gebied liggen waarbij er een lange reistijd naar de stad of het dorp is, zijn steeds moeilijker te verkopen.’ Het gaat alleen in Brabant al om honderden boerderijen. Als er niets gebeurt staat over 10 jaar bijna tien miljoen vierkante meter aan boerenbedrijven leeg.
Luister en lees verder op www.bnr.nl/het-platteland-verpauperd-door-leegstand

Het team van ErvenConsulenten zet zich in om deze verpaupering tegen te gaan. Informeer naar de mogelijkheden hoe wij u verder kunnen helpen met een specifiek project.

Start van bouw Geitenboerderij

Daar waar eens de paarden draafden is nu een aanvang gemaakt met de  bouw van de geitenhouderij van de familie Brommer

Het team van ErvenConsulenten.nl heeft voor dit project het landschapsplan gemaakt waarin een optimale landschappelijke inpassing van de nieuwe geitenhouderij in Hippolytushoef centraal staat.

Zie ook het bericht op wieringernieuws.nl

Ontwerp zonnepark Lelystad

Provinciale Staten vinden het goed dat een boer een park met zonnepanelen gaat aanleggen aan de Vlotgrasweg bij Lelystad. Het zonnepark komt op 4,5 hectare landbouwgrond.

Het team van ErvenConsulenten.nl heeft de landschappelijke inpassing gemaakt voor dit project.


Het initiatief wordt door Gedeputeerde Staten toegestaan als eenmalig experiment, want eigenlijk is een zonnepark op landbouwgrond niet toegestaan. Enkele Statenfracties waren bang dat de provincie meer van dit soort initiatieven op het platteland moet toestaan als aan dit project wordt meegewerkt.

Gedeputeerde Jaap Lodders heeft beloofd geen nieuwe plannen voor dit soort zonneparken in behandeling te nemen. Eerst moet er een provinciale energievisie komen met duidelijke regels. Die visie wordt eind dit jaar verwacht.

Beeld van erftransformatie Doornspijk

Enkele foto’s van een geslaagd project van de ErvenConsulenten.nl in Doornspijk.
Een vervallen agrarisch bedrijf is hierbij gesloopt waarbij de nieuwbouw in de historische opzet een inpassing heeft gekregen. Voor meer informatie over dit project neem contact met ons op.

Speciaal compensatiefonds voor ruimte voor ruimte

De  ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling Zuid Holland draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De regeling beoogt de sloop van voormalige agrarische, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw te bevorderen. Als er bedrijfspanden of kassen in de Duin- en Bollenstreek worden gesloopt, moet men daarvoor in de plaats een woning kunnen bouwen. Het buitengebied zou met de maatregel flink opknappen aangezien verpauperde bedrijfsgebouwen plaatsmaken voor nieuwbouw.

Binnen de provincie is reeds een bestaande regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing (lees hier de provinciale toelichting uit 2011)  Het Leidsch Dagblad bericht vandaag dat  doordat de regel nogal ingewikkeld bleek er nu het idee is ontstaan dat er een nu dat er een speciaal compensatiefonds komt. Ondernemers die willen slopen en te weinig bebouwing hebben, kunnen daarin geld storten om dat tekort te compenseren. Tegelijkertijd kunnen ondernemers die meer slopen dan noodzakelijk er een geldbedrag uit ontvangen. Regel is wel dat minimaal de helft van de benodigde meters (minimaal 2501 m2. kas of 501 m2.  aan gebouwen) wordt gesloopt. lees verder in het Leidsch Dagblad of bezoek de ErvenConsulenten ruimte voor ruimte informatie voor de Provincie Zuid-Holland.

Project ’t Veld populair: kavels in 4 maanden verkocht

ErvenConsulenten.nl werkte aan ruimte voor ruimte project ‘t Veld. Binnen vier maanden zijn vijf grote woonkavels met ontwerp voor de huizen aan de Floralaan verkocht. Als zoete broodjes over de toonbank. Verrassend voor deze tijd.

,,Drie jaar geleden begonnen we aan het plan. Het is heel snel gegaan. Vooral dankzij de goede medewerking van de voormalige gemeente Niedorp.’’ Projectontwikkelaar ’De Groene Weide B.V.’ in Schagen is zeer tevreden over de voortgang en samenwerking met de ErvenConsulenten.nl
,,De basis was een boomgaard in het midden, daar hebben we het hele plan omheen bedacht. Iedere koper heeft een eigen aannemer, dus daar bemoeien wij ons verder niet mee. De boomgaard leggen we wel aan en houden wij bij. Er zijn twee vergunningen rond, in het voorjaar wordt het eerste huis gebouwd.’’ Landschapsarchitect Dorien de Boer van ErvenConsulenten.nl ontwierp het beeld- en kwaliteitsplan. De omwonenden zijn enthousiast over de nieuwbouw. De Floralaan wordt een mooi buurtschap.

Afgelopen week verklaarde de Raad van State het bezwaar van een omwonende die wateroverlast vreest ongegrond. De bouwgrond ligt vijftien centimeter lager dan haar land, dus wateroverlast aan haar kant is haast onmogelijk. Hierdoor kan het project definitief doorgaan.  Het project ’t Veld is een mooi ‘ruimte voor ruimte’ voorbeeld van  transformatie van glastuinbouw naar nieuwe woonkavels.
Bekijk ook andere ErvenConsulenten.nl voorbeelden via de aparte projectpagina.

 

Record aantal agrarische bedrijven te koop

Record aantal agrarische bedrijven te koop

Het aantal agrarische bedrijven dat te koop staat, is zeer groot. In alle sectoren staat een recordaantal boeren bedrijven in de verkoop. Deze gegevens blijken uit de afgelopen dinsdag gepresenteerde jaarcijfers van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV).  De peildatum hierbij is 31 december 2011. Vooral de varkenshouderij en glastuinbouw hebben het moeilijk. In de intensieve veehouderij staan de meeste bedrijven te koop. Een kwart van de varkensbedrijven staat te koop, waarvan 8 procent verkocht is. De verkoop van varkens- en pluimveehouderijen staat nagenoeg stil, concludeert voorzitter van NVM A&L Arjan van der Waaij: ”Er is geen markt voor deze bedrijven. Alleen de gunstig gelegen bedrijven met een moderne uitrusting worden nog verkocht voor een redelijke prijs.”

De markt voor grondgebonden bedrijven is daarentegen wel in beweging. Melkveehouders en akkerbouwers die niet kunnen voldoen aan de toekomstige milieu- of rendementseisen zetten hun bedrijf te koop. ”Ook hier zie je dat de betere bedrijven wel degelijk hun marktwaarde behouden. Vooral melkveehouders die willen uitbreiden, zijn op zoek naar grond en stallen. Dat zorgt ervoor dat de grondprijs op niveau blijft”, aldus Van der Waaij. Oorzaak is de dalende vraag en het stijgende aanbod vanwege bedrijfsbeëindigingen.

Relatie tot de ErvenConsulenten.nl
Een toenemend aantal bedrijfsbeëindigingen bij boeren zal ook leiden tot meer functieveranderingen bij deze bedrijven in het algemeen. De ErvenConsulenten spelen hier als specialisten in het buitengebied op in en bieden hierbij advies en denken mee in mogelijkheden voor de initiatiefnemers. Daarnaast bieden de ErvenConsulenten voor ondernemers die willen uitbreiden met hun bedrijf ook advies ten aanzien van de landschappelijke inpassing van nieuwe bedrijfsgebouwen.

Verder lezen over dit nieuws kan bij het Agrarisch Dagblad