Speciaal compensatiefonds voor ruimte voor ruimte

Speciaal compensatiefonds voor ruimte voor ruimte

De  ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling Zuid Holland draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De regeling beoogt de sloop van voormalige agrarische, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw te bevorderen. Als er bedrijfspanden of kassen in de Duin- en Bollenstreek worden gesloopt, moet men daarvoor in de plaats een woning kunnen bouwen. Het buitengebied zou met de maatregel flink opknappen aangezien verpauperde bedrijfsgebouwen plaatsmaken voor nieuwbouw.

Binnen de provincie is reeds een bestaande regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing (lees hier de provinciale toelichting uit 2011)  Het Leidsch Dagblad bericht vandaag dat  doordat de regel nogal ingewikkeld bleek er nu het idee is ontstaan dat er een nu dat er een speciaal compensatiefonds komt. Ondernemers die willen slopen en te weinig bebouwing hebben, kunnen daarin geld storten om dat tekort te compenseren. Tegelijkertijd kunnen ondernemers die meer slopen dan noodzakelijk er een geldbedrag uit ontvangen. Regel is wel dat minimaal de helft van de benodigde meters (minimaal 2501 m2. kas of 501 m2.  aan gebouwen) wordt gesloopt. lees verder in het Leidsch Dagblad of bezoek de ErvenConsulenten ruimte voor ruimte informatie voor de Provincie Zuid-Holland.

About the author

Ervenconsulent administrator

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.