Category Archive Nieuws

Platteland verpaupert door leegstand

Op het platteland ontstaan steeds grotere problemen. Boeren zitten tot hun nek in de schulden en leegstand van onverkoopbare boerderijen zorgt voor toenemende criminaliteit.

Volgens Janus Scheepers, vicevoorzitter van ZLTO, de belangenvereniging van boeren in Brabant en Zeeland, zijn de problemen in de meer afgelegen gebieden het grootst. ‘Boerderijen die in een gebied liggen waarbij er een lange reistijd naar de stad of het dorp is, zijn steeds moeilijker te verkopen.’ Het gaat alleen in Brabant al om honderden boerderijen. Als er niets gebeurt staat over 10 jaar bijna tien miljoen vierkante meter aan boerenbedrijven leeg.
Luister en lees verder op www.bnr.nl/het-platteland-verpauperd-door-leegstand

Het team van ErvenConsulenten zet zich in om deze verpaupering tegen te gaan. Informeer naar de mogelijkheden hoe wij u verder kunnen helpen met een specifiek project.

Start van bouw Geitenboerderij

Daar waar eens de paarden draafden is nu een aanvang gemaakt met de  bouw van de geitenhouderij van de familie Brommer

Het team van ErvenConsulenten.nl heeft voor dit project het landschapsplan gemaakt waarin een optimale landschappelijke inpassing van de nieuwe geitenhouderij in Hippolytushoef centraal staat.

Zie ook het bericht op wieringernieuws.nl

Ontwerp zonnepark Lelystad

Provinciale Staten vinden het goed dat een boer een park met zonnepanelen gaat aanleggen aan de Vlotgrasweg bij Lelystad. Het zonnepark komt op 4,5 hectare landbouwgrond.

Het team van ErvenConsulenten.nl heeft de landschappelijke inpassing gemaakt voor dit project.


Het initiatief wordt door Gedeputeerde Staten toegestaan als eenmalig experiment, want eigenlijk is een zonnepark op landbouwgrond niet toegestaan. Enkele Statenfracties waren bang dat de provincie meer van dit soort initiatieven op het platteland moet toestaan als aan dit project wordt meegewerkt.

Gedeputeerde Jaap Lodders heeft beloofd geen nieuwe plannen voor dit soort zonneparken in behandeling te nemen. Eerst moet er een provinciale energievisie komen met duidelijke regels. Die visie wordt eind dit jaar verwacht.

Beeld van erftransformatie Doornspijk

Enkele foto’s van een geslaagd project van de ErvenConsulenten.nl in Doornspijk.
Een vervallen agrarisch bedrijf is hierbij gesloopt waarbij de nieuwbouw in de historische opzet een inpassing heeft gekregen. Voor meer informatie over dit project neem contact met ons op.

Speciaal compensatiefonds voor ruimte voor ruimte

De  ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling Zuid Holland draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De regeling beoogt de sloop van voormalige agrarische, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw te bevorderen. Als er bedrijfspanden of kassen in de Duin- en Bollenstreek worden gesloopt, moet men daarvoor in de plaats een woning kunnen bouwen. Het buitengebied zou met de maatregel flink opknappen aangezien verpauperde bedrijfsgebouwen plaatsmaken voor nieuwbouw.

Binnen de provincie is reeds een bestaande regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing (lees hier de provinciale toelichting uit 2011)  Het Leidsch Dagblad bericht vandaag dat  doordat de regel nogal ingewikkeld bleek er nu het idee is ontstaan dat er een nu dat er een speciaal compensatiefonds komt. Ondernemers die willen slopen en te weinig bebouwing hebben, kunnen daarin geld storten om dat tekort te compenseren. Tegelijkertijd kunnen ondernemers die meer slopen dan noodzakelijk er een geldbedrag uit ontvangen. Regel is wel dat minimaal de helft van de benodigde meters (minimaal 2501 m2. kas of 501 m2.  aan gebouwen) wordt gesloopt. lees verder in het Leidsch Dagblad of bezoek de ErvenConsulenten ruimte voor ruimte informatie voor de Provincie Zuid-Holland.

Project ’t Veld populair: kavels in 4 maanden verkocht

ErvenConsulenten.nl werkte aan ruimte voor ruimte project ‘t Veld. Binnen vier maanden zijn vijf grote woonkavels met ontwerp voor de huizen aan de Floralaan verkocht. Als zoete broodjes over de toonbank. Verrassend voor deze tijd.

,,Drie jaar geleden begonnen we aan het plan. Het is heel snel gegaan. Vooral dankzij de goede medewerking van de voormalige gemeente Niedorp.’’ Projectontwikkelaar ’De Groene Weide B.V.’ in Schagen is zeer tevreden over de voortgang en samenwerking met de ErvenConsulenten.nl
,,De basis was een boomgaard in het midden, daar hebben we het hele plan omheen bedacht. Iedere koper heeft een eigen aannemer, dus daar bemoeien wij ons verder niet mee. De boomgaard leggen we wel aan en houden wij bij. Er zijn twee vergunningen rond, in het voorjaar wordt het eerste huis gebouwd.’’ Landschapsarchitect Dorien de Boer van ErvenConsulenten.nl ontwierp het beeld- en kwaliteitsplan. De omwonenden zijn enthousiast over de nieuwbouw. De Floralaan wordt een mooi buurtschap.

Afgelopen week verklaarde de Raad van State het bezwaar van een omwonende die wateroverlast vreest ongegrond. De bouwgrond ligt vijftien centimeter lager dan haar land, dus wateroverlast aan haar kant is haast onmogelijk. Hierdoor kan het project definitief doorgaan.  Het project ’t Veld is een mooi ‘ruimte voor ruimte’ voorbeeld van  transformatie van glastuinbouw naar nieuwe woonkavels.
Bekijk ook andere ErvenConsulenten.nl voorbeelden via de aparte projectpagina.

 

Steeds minder boerenbedrijven

Steeds minder boerenbedrijven

De afgelopen 15 jaar is het aantal boerenbedrijven  in Nederland met meer dan een derde gedaald.  Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er steeds meer agrarische bedrijven hun functie verliezen.
De  productie van boeren nam overigens wel flink toe, maar de inkomens van boeren en tuinders werden lager.  Dit blijkt uit onderzoek van  het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode van 1995 tot en met 2009 daalde het aantal boerenbedrijven met 36 procent tot 73.000. De resterende bedrijven zijn flink groter geworden. Een doorsnee bedrijf in 2009 had ruim 50 procent meer grond dan in 1995.  Mede door de daling van het agrarisch inkomen nam het belang van de land- en tuinbouw in de Nederlandse economie af. In 1995 was het aandeel van de land- en tuinbouw in het bruto binnenlands product (bbp) nog 3,2 procent. In 2009 was dat afgenomen tot 1,4 procent van het bbp.

Verder lezen in over dit nieuwsbericht kan hier 

 

Ervenconsulenten.nl online

Ervenconsulenten.nl online

Reeds voor vele jaren wordt er advies-, begeleiding-,  en ontwerpwerkzaamheden geleverd ten aanzien van boerenerven.  Nu zijn de mogelijkheden ook online te vinden onder de noemer Ervenconsulenten.nl
De ervenconsulenten staan gemeenten en particulieren bij met het inrichten van nieuwe erven. De ervenconsulenten hebben een achtergrond in de tuin- en landschapsarchitectuur en streven naar een sterke ruimtelijke kwaliteit. Hierbij  wordt advies gegeven, passend bij landschap en passend binnen het beleid van gemeente en provincie. Advies van de ervenconsulenten kan variëren in het geven van advies ten aanzien van de uitstraling van het erf en architectuur van de gebouwen, tot ruimtelijke inpassing van nieuwe bebouwing en concrete ontwerpen van een erf.  De kenmerken van het oude erf vormen de inspiratie voor inrichting van het nieuwe erf. Hierbij gaat het om een eigentijdse invulling, passend bij nieuwe functies.

Achtergrond
Boerenerven in Nederland veranderen in een hoog tempo. Per week stoppen er gemiddeld 3 boerenbedrijven. De functies op de erven veranderen. Boeren die wel doorgaan willen graag uitbreiden en krijgen onder andere te maken met landschappelijke inpassing van nieuwe schuren.  Boeren die stoppen kijken naar nieuwe functies voor bestaande boerenerven. Er is een grote vraag naar wonen in het buitengebied, maar de mogelijkheden om nieuw te bouwen zijn beperkt. Dit alles heeft gevolgen voor de inrichting van nieuwe en bestaande erven. De veranderingen op het erf kunnen gebruikt worden om kwaliteiten van het erf te versterken.

Erven nieuws
Via de ervenconsulenten blijft u tevens via de nieuwspagina op de hoogte van actuele ontwikkelingen ten aanzien van boerenerven in het buitengebied.